Registruotiems vartotojams
 
ePagalba
Apie paslaugą
ePagalba naujienos
Atsisiųsti
Paslaugų užsakymas
Kaip tai veikia

                                                
Individualus stacionarus pagalbos įrenginys ER24 GSM įrengiamas patogioje ir prieinamoje vietoje, kad prireikus paprašyti pagalbos įrenginį būtų galima nesunkiai pasiekti. Viešų vietų įrenginys ER24 SOS gali būti statomas aikštėse, stočių peronuose, parkuose ir kt. vietose. Raudonas įrenginio mygtukas, kurio vienu paspaudimu inicijuojamas ryšys su Apsaugos Centro stebėjimo pultu, skirtas iškviesti pagalbą sveikatos sutrikimo, užpuolimo, gaisro ar kitos nelaimės atveju. Paspaudus pagalbos iškvietimo mygtuką, per kelias sekundes bus užmegztas balsinis ryšys su stebėjimo pulto operatoriumi.              


Apsaugos Centro stebėjimo pulto profesionalūs apmokyti operatoriai lanksčiai reaguos į esamą situaciją ir išklausę pagalbos prašymą informuos atitinkamas tarnybas (GMP, policija, PAGD, privačios saugos tarnybos ir kt.). Individualaus įrenginio atveju papildomai informuos pagalbos prašančio asmens šeimos narius ar draugus apie susidariusią padėtį (esant poreikiui ir iš anksto nurodžius telefono numerius).
Individualios paslaugos naudotojo skambučio metu visi turimi duomenys apie pagalbos prašantį asmenį (vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, būdingi susirgimai, artimųjų kontaktiniai telfeonai ir pan.) automatiškai atvaizduojami kompiuterio ekrane.             


Net ir negavus tikslesnės informacijos apie pagalbos prašymo priežastis, operatorius siunčia pagalbą iš anksto žinomu adresu. Informuojant atitinkamas tarnybas apie gautą pagalbos prašymą, perduodama visa svarbi informacija apie asmenį: adresas, būdingi susirgimai, kraujo grupė ir pan.